fbpx

Eye spy proof reading

Moj dan

Kako biti savršen lektor 24/7?

Da li ste ikada zapoitali šta je to čime se lektor bavi?  Koje veštine i karakterne crte su potrebne da ih svaki lektor poseduje? I, naposletku, šta je lektorisanje?

Za početak, recimo samo da svako delo koje je napisano izgleda fanstastično nakon što je sastavljena prva verzija teksta i ista stavljena na papir. Nakon toga dolaze neke dodatne ispravke samog teksta u pogledu provere tipografskih, pravopisnih, gramatičkih grešaka, kao i grešaka u interpunkciji. Kada tekst jednom dopre do svoje publike, trebalo bi da bude potpuno prečišćen od svih navedenih vrsta grešaka. Prvu proveru teksta obavlja urednik, a drugu lektor.

U ovoj blog objavi objasnićemo osnovne karakteristike i karakterne crte koje bi svaki lektor trebalo da poseduje. Ovo bi, stoga, trebalo da vodi ka sastavljanju svih delova teksta u jednu homogenu celinu, prečišćavanju i “glancanju” teksta, i pružanje publici jedne uredne i pravopisno i gramatički tačne  pisanije.

Izražena vizuelna percepcija

Glavna karakteristika odličnog lektora leži u sposobnosti da uoči sve greške u tekstu još prilikom prvog čitanja. Ovo podrazumeva zapažanje grešaka svih vrsta – gramatičkih, pravopisnih, kao i grešaka interpunkcije.

U svakom slučaju, lektor bi trebalo da ima jasnu sliku u svojoj glavi o tome kako bi tekst trebalo da izgelda organizaciono. Da li je razmak između paragrafa ispravan i jednak? Da li postoji jasan tok izmežu glavnih naslova i podnaslova? Da li su fontovi i formatiranje upotrebljeni na dobar način?  Da li u tekstu postoji reč koja se ponavlja, koja nedostaje, ili je, pak, pogrešno napisana?

Ovo su sve stvari kojih dobar lektor mora biti svestan i koje mora imati na umu sve vreme kako bi na kraju završenog posla predstavio jedan čist tekst koji se lako prati.

Izutetan ekspert za pravopis i gramatiku

Ova veština je esencijalna, i treba da leži u svakom lektoru. Pogotovo kada se radi o razlikama u američkom (reči se zarvšavaju sa –ize) i britanskom (reli se završavaju sa –ise) pravopisu. Ukoliko ste u nedoumici, slobodno kunsultujte neki od rečnika ili neki drugi izvor koji će vam pomoći da budete sigurni da se uradili svoj posao tačno i bez grešaka. Sasvim sigurno da je odlična ideja da se oslonite i na sopstveno znanje i zdrav razum kada god se bavite lektorisanjem. 

Još jedna stvar koja može da se pojavi ovde jesu reči koje se na sličan način pišu, ali imaju potpuno drugačije značenje. Poznavanje gramatike u smislu primene različitih koncepata i pravila je ovde od presudnog značaja takođe, budući da lektor treba da bude u stanju da ispravi nepravilne gramatičke oblike i pravopisne greške na tačan i znalački način.

Iz mnogo razloga, ovo je veoma osetljiva regija i potrebno je puno strpljenja i vremena da bi se ispravile ove vrste grešaka na pravilan način.

Vešta upotreba kompjutera – neizostavna stavka svakog lektora

Svi mi živimo u svetu u kojem nas okružuju kompjuteri i drugi oblici moderne tehnologije svake sekunde svakoga dana. Stoga je veoma važno za svakog lektora da bude vešt u upotrebi računara, kao i drugih aplikacija i alata koji se koriste za lektorisanje upotrebom kompjutera.

Dodaci u Word dokumentima pod nazivom “Track Changes” ili komentari koji se dodaju u dokumentima koji su u PDF formatu ili Google Docs dokumentima su prve stvari na koje ovde mislimo. Takođe postoje i neki online alati koji mogu pomoći lektoru da se uveri da je napravom putu kada je u pitanju prečišćavanje teksta. Pod ovim alatima mislimo na Grammarly, Proof Read My File, Ginger, i druge.

Ukratko rečeno, besprekorne veštine pri upotrebi računara su neizostavne kada je reč o bavljenju posla pod nazvom “lektorisanje”.

Strpljivost kao karakterna crta lektora

Uočavanje i eliminisanje raznih vrsta grešaka u tekstu može biti veoma zahtevno i, ne zaboravimo, takože i veoma zamorno. Potrebno je puno vremena da se prečešlja tekst, uoče greške, da se pronaže adekvatan način kako bi se one ispravile, pa tek onda relazan na sve one koje tek slede…

Sve dok se ne otklone i isprave sve greške koje se u nekom tekstu nalaze id ok tekst ne bude potpuno očišćen i “izgalncan”. Ovo, stoga, znači da je za osobu koja radi ovaj posao – lektor, potrebno da ima neograničenu količinu strpljenja za sav posao koji ga čeka.

Pored ovoga, lektor mora da poseduje izvanrednu veštinu shvatanja šta je to što je autor hteo da kaže, bez obzira na nejasno ili nepravilno napisan tekst. Ovo pordeazumeva izuzetnu veštinu dešifrovanja reči i njihovog značenja, i njihovo konačno sjedinjavanje u smislenu celinu i tok.

Ljubav ka knjigama i čitanju

Lektor mora da bude i čitalac. Ovo znači da on treba da ima strast i ljubav ka čitanju, kao i sposobnost da “guta” knjige ili bilo koje druge vrste pisanija – dnevnike (žurnale), članke, časopise, blogove, šta god da mu padne na pamet ili pod ruku. Baš ova karakteristika je ono što pretvara dobrog lektora u fenomenalnog lektora, zato što će mu dozvoliti da:

  • zapamti kako se pravilno pišu različite reči;
  • unapredi svoje znanje iz oblasti gramatike; i
  • uoči greške lakše i brže sa većom dozom tačnosti.

Višestruko proveranje od strane lektora

Lektor ne bi trebalo da se oslanja na online alate i aplikacije u cilju obavljanja svog posla. Neophodno je da koristi i druge izvore; na prvom mestu zdrav razum.

Drugo, lektor mora da raspolaže mnogobrojnim izvorima i referencama, kao što su rečnici, vodiči kroz stilove i načine ispravljanja grešaka, i drugo, i ne sme da se plaši da ih koristi. Štaviše, apsolutno je neophodno za lektora da koristi ove vrste pomoći kako bi bio siguran da je njegov rad tačan.

Takođe, još jedan par očiju njkada nije na odmet. U slučaju da lektor nije sto posto siguran da je njegov posao besprekoran, uvek je dobra ideja da se konsultuje još jedan lektor da uradi proveru teksta. Ovo bi moglo doći zgodno ukoliko je prvobitni lektor dugo radio ili ima previse posla u istom trenutku.

Odlične komunikacione veštine

Još jedna karakteristika koja se očekuje od svakog lektora jeste da poseduje veštinu odličnog govornika i sagovornika. Besprekorna upotreba pravila gramatike i pravopisa je ovde neizostavna stavka takođe, budući da odražava lektorov posao u pisanom obliku  i smislu pismenosti.

Zaključak

Baš kao i svaki drugi poziv, biti lektor zahteva puno truda, znanja i vremena. Da li je nemoguće postati lektor? Nije. Potrebno vam je opšte znanje i obrazovanje, ljubav i strast ka knjigama i čitanju, kao i volja da uspete u onome za šta ste se opredelili.

Ukoliko vam nedostaje konrektnog znanja i veština da biste postali lektor, uvek postoje neki dodatni kursevi i seminari kojima možete oplemeniti svoje znanje i započeti novu karijeru.

Ukoliko biste hteli više da (sa)znate o tome šta je potrebno da bi neko postao lektor, koje su to veštine koje svaki lektor treba da poseduje, ili bilo šta drugo vezano za lektorisanje, pratite naš blog kako biste ostali u dodiru sa svim pitanjima koja možete imati u vezi ove prelepe profesije.  

54 Comments

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *