fbpx

O NAMA

ZDRAVO!

Ja sam Nevena Bošković Petrović

Kada kažete eyespyproofread.com, pomislite na freelance uslugu lektorisanja tekstova na engleskom jeziku, prilagođene klijentima i njihovim potrebama i osnovane 2019. godine. Ona ima jednog osnivača i vlasnika svog poslovanja, usluga, i brenda – mene. Sa dugom istorijom bavljenja pravnom strukom, predavanja engleskog jezika, sa više od pet stotina tekstova lektorisanih i/ ili prevedenih sa srpskog na engleski jezik, i obrnuto, odlučila sam da je krajnje vreme da uzmem stvari u svoje ruke i da postanem pravi, obučeni, sertifikovani, profesionalni lektor za engleski jezik i zvanično započnem sopstveni biznis. Pa, evo me; pronašli ste me. Ukoliko biste želeli da me bliže upoznate, molim Vas da se ne ustručavate da zavirite u moju radnu biografiju i pogledate moje ostale sertifikate, kvalifikacije i dostignuća.

Moji sertifikati:

Ja sam profesionalni lektor sa sertifikatima koji dokazuju moju ekspertizu i nivo znanja engleskog jezika, kao i diplomom diplomiranog pravnika – mastera kao moje osnovne profesije.

Sertifikat o završenom kursu o predavanju engleskog jezika mladim polaznicima (TEYL) u trajanju od 50 sati, izdat od strane ITTT – International TEFL and TESOL Training akademije

Sertifikat o završenom kursu Opšteg lektorisanja: teorija i praksa, uz postizanje rezultata od 100% tačnosti na završnom ispitu, izdat od strane obrazovne ustanove Proofread Anywhere, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama

Sertifikat o završenom kursu o predavanju engleskog jezika učenicima sa drugih govornih područja i čiji maternji jezik nije engleski (TESOL), u trajanju od 120 sati, izdat od strane ITTT – International TEFL and TESOL Training akademije

Sertifikat o završenom kursu i stečenom znanju engleskog jezika koji je na nivou maternjeg (ESOL), izdat od strane Kembridž Univerziteta, ESOL Examinations

Sertifikat o završenom kursu za lektore i urednike tekstova, uz postizanje rezultata od 82% tačnosti na završnom ispitu, izdat od strane obrazovne ustanove Proofread Academy, sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu 

Diploma diplomiranog pravnika – mastera, izdata od strane Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu (FEPPS)

ŠTA SU ODGOVORNOSTI I RADNE OBAVEZE LEKTORA

Lektor PROVERAVA:

Tipografiju/ izbor i organizaciju oblika slova i drugih grafičkih karakteristika štampane strane
Reči koje se ponavljaju ili nedostaju
★Gramatiku
★Interpunkciju
★Pravopis
★Formatiranje teksta

Lektor NE RADI sledeće:

Ne proverava sadržaj, fusnote, bibliografiju, i sl.
Ne proverava doslednost radnji, odnosno tok sadržine pisanog materijala i sadržaja
Ne utvrđuje da li je redosled teksta u okviru pisanog dokumenta tačan
Ne proverava da li su poglavlja i brojevi strana adekvatno numerisani

KOJE OSOBINE JE LEKTOR POTREBNO DA POSEDUJE

Biti lektor znači imati posebnu vrstu ličnosti i karaktera i posedovati određene karakterne osobine. Sem ostalih, neke od veština su imperativ za svakog lektora da ih poseduje, a one uključuju:

Oko sokolovo

I veliko obraćanje pažnje na detalje kako bi se uočile greške rezličitih vrsta (gramatičke, greške u interpunkciji i pravopisu) na licu mesta

Izvandredno poznavanje jezika

Gramatika, interpunkcija, pravopis, pravila o upotrebi velikog slova i pravilne upotrebe reči; lektori moraju da budu veoma pažljivi i detaljni kako bi razumeli šta je autor izvornog teksta želeo da kaže, čak i u slučaju da je pred njima tekst koji nije dovoljno jasan. Oni moraju biti u stanju da pročitaju rečenicu i da odmah utvrde da li je sa njom sve u potpunom redu

Ljubav za čitanjem

Lektori moraju da uživaju u čitanju različitih vrsta pisanih materijala, da se upoznaju sa različitim stilovima pisanja, i steknu znanje u širokom spektru tema o kojima se piše. Čitanje knjiga, štampe, veb stranica, pa čak i tekstova koji se pojavljuju u okviru televizijskog programa i u reklamama sa dubokom pažnjom – sve navedeno može biti od koristi svakom lektoru

Duboka koncentracija

Sposobnost da se odagnu i blokiraju sve vrste distrakcija, odnosno stvari koje odvlače pažnju

Sposobnost da samostalno obavlja posao

Sposobnost da preuzme vlasništvo i stekne individualnost nad svojim radom, bez potrebe za konstantnim nadgledanjem u cilju završavanja projekta, odnosno preuzetog zadatka u rad

Savršene komunikacione veštine

Mora da poseduje istančane i savršene veštine usmene i pisane komunikacije

Da bude upoznat sa alatima koji se koriste u svrhu lektorisanja i uređivanja tekstova

U programima za obradu teksta, kao što su Microsoft Word-ovi Track Changes i Insert Comment dodaci, odnosno karakteristike

KONTAKTIRAJTE ME

Spremni ste da isprobate usluge koje nudi eyespyproofread.com? Pošaljite nam poruku!

Kontaktirajte nas

  • nevena@eyespyproofread.com